AUDIOPEDAGOG

Hva er en audiopedagog?

En audiopedagog tilbyr rådgivning og rehabilitering innen hørselsrelaterte vansker, tinnitus og lydoverfølsomhet.
En audiopedagog har spesialpedagogisk utdanning og utreder, veileder og gir opptrening til mennesker med hørselsvansker. Audiopedagogisk behandling og rehabilitering har fokus på kommunikasjon og livskvalitet. Det handler om opplæring, trening, veiledning og mentalt styrkende samtaler. Målet er at du skal kunne ha krefter til å møte hverdagen og oppleve en følelse av kontroll over eget liv. Hva slags og hvor mye oppfølging du ønsker og trenger vil være svært individuelt, og noe du og audiopedagogen finner ut av sammen.

Les om vår audiopedagog Ojeda her: